top of page

Регистрационен формуляр за пациент под 18 години

Ако живеете в нашия водосборен район (отбелязан по-долу) и искате да се регистрирате при нас, можете да го направите лично, като поискате регистрационния формуляр на рецепцията. Като алтернатива можете да попълните формуляра по-долу и да го изпратите онлайн. 

Лични данни

Данни за родителя

Подробности за майката:

Подробности за бащата:

Подробности за майката:

Can you speak English?
Do you have a carer
Do you care for someone?
Do you have a Social Worker?

Номинирали ли сте някой, който да говори от ваше име (напр. лице, което има пълномощно)?

Opt out of being an organ donor?

Mandatory: Please indicate which chemist you would like us to send your prescriptions to (these will be sent electonically by computer)
Ethnicity

За пациенти на 15 и повече години:

Вие ли сте...

Идентификация със снимка

За да се регистрираме, трябва да потвърдим вашата самоличност. Моля, качете снимка на валиден документ за самоличност със снимка. Това може да бъде паспорт на всяка националност, шофьорска книжка от Обединеното кралство или акт за раждане. 

Изберете Картина
Доказателство за адрес

За да се регистрираме, трябва да потвърдим, че живеете в нашата водосборна зона. Моля, качете доказателство за адрес, то трябва да е скорошно (последните 2 месеца) и може да представлява банково извлечение; Сметка за комунални услуги или договор за наем.

Immunisation record

In order to register any new patient under 5 years of age, please upload a copy of their immunisation record/history

Съгласен съм да получавам съответната имейл комуникация.*

Съгласен съм да получавам съответната SMS комуникация.*

Разбирам, че ако живея извън зоната за домашни посещения, няма да мога да получавам домашни посещения*

Моля, попълнете задължителните полета

Изберете Картина
Select Picture

Практическа листовка

Когато се присъедините към практиката, ще получите копие от информационната брошура за практиката, която също е достъпна заизтеглете тук(PDF).

bottom of page
<