top of page

Krioterapia

Krioterapię clinic nadzoruje dr Gino Amato. 

Klinikę można zarezerwować po rozmowie  z dowolnym lekarzem w przychodni. 

Celem krioterapii jest usunięcie powierzchownych zmian łagodnych lub kosmetycznych problemów skórnych przy użyciu specjalistycznych technik zamrażania. Najczęściej używanym produktem jest ciekły azot. 

Dermatologist at Work
bottom of page
<