top of page

Drobna operacja

Praktyka Morris House Group od wielu lat wykonuje drobne operacje. 

Ostatnio dr Tzanidakis został partnerem praktyki lekarza pierwszego kontaktu i rozszerzył liczbę i różnorodność oferowanych przez nas zabiegów chirurgicznych. Posiada wykształcenie chirurga szczękowo-twarzowego i jest wpisany do Rejestru Specjalistów Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Stomatologicznej.

Oferujemy szereg zabiegów. Są one obecnie dostępne tylko dla pacjentów z MHGP. Procedury obejmują:

- usuwanie wrastających paznokci

- Wycięcie zmian

- Drenaż cyst

- Kauteryzacja

doctor-holding-cute-baby-front-view.jpg
bottom of page
<