top of page

Wyznaczenie przedstawiciela strony trzeciej

Możesz chcieć, aby wyznaczona osoba miała dostęp do Twojej dokumentacji dotyczącej leków. Może to być pełny dostęp do niektórych części. Ludzie robią to z różnych powodów, takich jak bariery językowe, harmonogramy pracy lub na przykład, jeśli są Twoimi głównymi opiekunami. Jeśli chcesz nominować someone, aby uzyskać dostęp do wyników lub umówić się na spotkanie, pobierz formularz i po jego wypełnieniu odeślij go do recepcji.

bottom of page
<