top of page

Клиника за пътуване

Ако заминавате в чужбина, може да се нуждаете от ваксини и/или таблетки за предотвратяване на инфекции.

 

Националната здравна мрежа и център за пътувания (NaTHNaC) предоставя подробна информация за всички окръзи, включително travel safely, news bulletins и рисковете от заболяванеуебсайт. Насърчаваме всички пациенти да прегледат уеб страницата за страните, които планирате да посетите. 

Моля, изтеглете въпросника за туристическа клиника по-долу. Попълнете въпросника и го донесете на час в клиниката за пътуване.

 

Като алтернатива можете да use  онлайн формуляра по-долу, за да ни изпратите информацията по електронен път.

Travel Clinic Въпросник и ценова листа

Enjoying the Nature
bottom of page
<