top of page

Регистриране при нас

Ако живеете в нашия обхват и искате да се регистрирате при нас, можете да го направите лично, като поискате регистрационния формуляр на рецепцията. Като алтернатива можете да попълните онлайн формуляр за регистрация, като използвате връзките по-долу. 

Практическа листовка

Когато се присъедините към практиката, ще получите копие от информационната брошура за практиката, която също е достъпна заизтеглете тук(PDF).

bottom of page
<