top of page

MED3 Fit Бележки

Информация

Не е необходимо да предоставяте лекарско удостоверение за отсъствие от работа поради болест за период по-малък от седем дни. Може да бъдете помолени да попълните aсертификат за самосертифициране (SC2)достъпен от уебсайта на HMRC.

Ако сте боледували седем или повече дни, вашият работодател може да изиска a "Декларация за годност за работа" от клиницист, който отговаря за вашите грижи._cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_Ако вече сме ви издали MED3 поради болест, тогава можете да използвате този формуляр, за да поискате удължаване за първоначално дадения период.

Съгласен съм с правилата и условията по-долу и разбирам, че все още може да е необходима среща.

Правила и условия
  • Не можем да издаваме MED3 сертификати за повече от три месеца.

  • Не можем да издадем или удължим MED3 сертификати, ако не сме ви видели.

  • Ако сте били изписани от болница, не можем да издадем сертификат MED3 без документация от болницата.

  • Ако болничен лекар ви е посъветвал да не работите, негова отговорност е да ви издаде сертификат MED3.

  • Не можем да издадем ретроспективен MED3 сертификат, отговорност на пациента е да поиска тези on time. 

  • Ако поискате късно удължаване, може да има празнина във вашия запис MED3, което може да повлияе на обезщетенията по болест или обезщетенията.

  • Пълните насоки са достъпни чрезGOV.UK.

bottom of page
<