top of page

Назначаване на представител на трето лице

Може да пожелаете да имате номинирано лице, което да има достъп до вашите медицински досиета. Това може да бъде пълен достъп или достъп до определени части. Хората правят това по различни причини, включително езикови бариери, работни графици или ако са основният ви грижещ се например. Ако желаете да nominate someone за достъп до вашите резултати или резервиране на срещи вместо вас, моля, изтеглете формуляра и го върнете на рецепцията, след като бъде попълнен.

bottom of page
<