top of page

Гарантиране, че разполагаме със системите и екипа за подкрепа на нашите пациенти

Управленски и административен екип

Разполагаме с екип от 25 административни и управленски служители, които осигуряват безпроблемното протичане на практиката. Те поддържат резервацията и доставката на около 200 срещи всеки ден. Те координират производството на хиляди рецепти всеки месец. Получаваме и изпращаме стотици писма от пациенти, писма от клиника и направления всеки месец. Гордеем се с нашето грижовно и професионално обслужване на пациентите.

We have a team of 25 administrative and management staff that ensure the smooth running of the practice. They support the booking and delivery of around 200 appointments each day. They co-ordinate the production of thousands of prescriptions each month. We receive and send hundreds of patient letters, clinic letter and referrals each month. We are proud of our caring and professional patient service.

saramcl_edited_edited.jpg
bottom of page
<