top of page

Регистрационен формуляр за възрастни

Ако живеете в нашия водосборен район (отбелязан по-долу) и искате да се регистрирате при нас, можете да го направите лично, като поискате регистрационния формуляр на рецепцията. Като алтернатива можете да попълните формуляра по-долу и да го изпратите онлайн. 

Лични данни

Адреси

Подробности за предишен личен лекар

Next of Kin

Can you speak English?
Do you have a carer
Do you care for someone?
Do you have a Social Worker?

Номинирали ли сте някой, който да говори от ваше име (напр. лице, което има пълномощно)?

Да се откажа да бъдеш донор на органи?

Вие ли сте....

Mandatory: Please indicate which chemist you would like us to send your prescriptions to (these will be sent electonically by computer)
Ethnicity
Идентификация със снимка

За да се регистрираме, трябва да потвърдим вашата самоличност. Моля, качете снимка на валиден документ за самоличност със снимка. Това може да бъде паспорт на всяка националност или шофьорска книжка от Обединеното кралство. Ако не можете да качите лична карта, ще трябва да завършите регистрацията си лично при първото си посещение в практиката

Изберете Картина
Доказателство за адрес

За да се регистрираме, ние трябва да потвърдим, че живеете в нашата зона на обслужване. Моля, качете Доказателството за адрес трябва да е скорошно (последните 2 месеца) и може да представлява банково извлечение; Сметка за комунални услуги или договор за наем.

Изберете Картина

Съгласен съм да получавам съответната имейл комуникация.*

Съгласен съм да получавам съответната SMS комуникация.*

Разбирам, че ако живея извън зоната за домашни посещения, няма да мога да получавам домашни посещения*

Моля, попълнете задължителните полета

Практическа листовка

Когато се присъедините към практиката, ще получите копие от информационната брошура за практиката, която също е достъпна заизтеглете тук(PDF).

bottom of page
<