top of page

Подаване на жалба

Повечето проблеми могат да бъдат решени бързо и лесно, често в момента, когато възникнат със съответния човек и това може да е подходът, който опитате първи.

Когато не можете да разрешите оплакването си по този начин и желаете да подадете официално оплакване, трябва да го направите, за предпочитане в писмена форма възможно най-скоро след събитието и в идеалния случай в рамките на няколко дни, тъй като това ни помага да установим какво се е случило повече лесно. Във всеки случай това трябва да стане в рамките на 12 месеца от инцидента или в рамките на 12 месеца, след като откриете, че имате проблем.

 

Изложете ясно вашия случай, като дадете възможно най-много подробности. Изпратете писмената си жалба до:

Мениджърът по жалбите на практиката

Груповата практика на Morris House

239 Lordship Lane

Тотнъм Лондон,

N17 6AA

Какво правим след това

Ние се стремим да уреждаме оплакванията възможно най-скоро, ще потвърдим получаването в рамките на 3 работни дни и се стремим да разгледаме въпроса възможно най-скоро след това. След това можете да получите официален отговор в писмена форма или може да бъдете поканени да се срещнете със засегнатото(ите) лице(а), за да се опитате да разрешите проблема. Ако има вероятност въпросът да отнеме повече време от това, ние ще ви уведомим и ще ви държим в течение, докато разследването напредва.

Когато разглеждаме жалба, ние се опитваме да видим какво се е случило и защо, както и да видим дали има нещо, което можем да научим от това. Когато разследванията приключат, вашата жалба ще бъде разгледана и ще ви бъде изпратен окончателен отговор.

 

Когато жалбата ви засяга повече от една организация (напр. социални служби), ние ще се свържем с тази организация, така че да получите един координиран отговор. Може да се нуждаем от вашето съгласие, за да направим това. Когато жалбата ви е била изпратена първоначално до неправилна организация, може да поискаме вашето съгласие да я препратим на правилното лице, с което да се справим.

Писмото с окончателен отговор ще включва подробности за резултата от вашата жалба, както и правото ви да ескалирате въпроса допълнително, ако останете недоволни от отговора.

 

Оплакване от чуждо име

Ние спазваме строги правила за медицинска и лична поверителност. Ако желаете да подадете оплакване и не сте засегнатият пациент, ние ще изискваме писменото съгласие на пациента, за да потвърдим, че не е доволен от лечението си и че можем да се справим с някой друг по въпроса. Когато пациентът не е в състояние да даде съгласие поради заболяване или злополука, все пак може да е възможно да се справи с оплакването.

 

Моля, предоставете точните подробности за обстоятелствата, които възпрепятстват това във вашето мотивационно писмо. Все пак може да се наложи да кореспондираме директно с пациента или да можем да се свържем директно с третата страна и това зависи от формулировката на предоставеното пълномощно.

 

Съдействие при вашата жалба

Ако имате нужда от съдействие при подаване на жалба, можете да се свържете сСлужба за защита на жалби на NHSНа:

Гореща линия: 0300 330 5454

Тел.: 0786 002 2939

Факс: 0330 088 3762

Уебсайт: http://nhscomplaintsadvocacy.org

Ако сте недоволни от резултата

Имате право да се обърнете към омбудсмана.

Данните за контакт са: Парламентарният и здравният омбудсман

Милбанк Тауър,

Милбанк,

Лондон,

SW1P 4QP

Тел: 0345 0154033

Уебсайт: www.ombudsman.org.uk

 

Като алтернатива можете също да се обърнете към NHS England, чиито данни за контакт са:

NHS Англия,

пощенска кутия 16738,

Редич,

B97 9PT

Тел: 0300 311 22 33

england.contactus@nhs.net.

bottom of page
<